Paslaugos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1348

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašas nustato Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET (toliau – LITNET) paslaugų teikimo tvarką prie LITNET tinklo prijungtoms institucijoms.

LITNET teikia duomenų perdavimo ir kitas inovatyvias e-paslaugas tarptautinei ir tarpinstitucinei Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų veiklai užtikrinti. Paslaugų palaikymą ir plėtrą  vykdo LITNET techniniai centrai:  Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas bei Šiaulių universitetas.

Interneto paslaugos švietimui

LITNET švietimo įstaigoms nemokamai teikia šias interneto paslaugas:
- yra suteikiama galimybė turėti nuolatinį  ryšį į interneto tinklą. Įstaiga savo lėšomis apmoka tik prisijungimą prie vieno iš LITNET regioninių centrų; 
- adresų sričių simbolinių pavadinimų registracija. Nemokamai  lm.lt zonoje pagal struktūrą <švietimo_įstaiga.miestas.lm.lt>; 
- tarnybinių pašto dėžučių registracija, naudojant švietimo įstaigos adresų srities simbolinį pavadinimą; 
-  švietimo įstaigų virtualių interneto svetainių registracija ir palaikymas;
- konsultacijos pašto programų konfigūravimo ir puslapių kūrimo klausimais, kursai.
Daugiau informacijos http://www.lm.lt/.  
 
DNS
Interneto adresavimo, vardų sistemos, autentifikacija ir autorizacija Interneto adresacijos ir vardų sistema yra tinklo kertinis elementas, užtikrinantis reikalingos informacijos suradimo ir pristatymo servisų veikimą. LITNET valdymo centras ir mazgai  savo naudojams teikia adresų sričių simbolinius pavadinimų įkūrimo paslaugą. Tai yra  antro lygio adresų srities pavadinimai, kurie paprastai sudaromi pagal organizacijos ar interneto svetainės pavadinimą. Trečio lygio srityje esantys duomenys dažniausiai sudaromi pagal tarnybinių stočių vardus, protokolų ar Interneto tinklo servisų pavadinimus arba žemesnio hierarchinio lygio adresų sričių pavadinimus.Tam skirta speciali serverių sistema ir juos eksploatuojantis personalas. Sudaryti, palaikomi ir nuolat atnaujinami atitinkami registrai, eksploatuojama WHOIS paieškos sistema (http://www.whois.lt/), leidžianti išsiaiškinti interneto vardų naudojimą .lt srityje, nustatyti jų priklausomybę ir už eksploataciją atsakingus asmenis. Daugiau informacijos www.domreg.lt .
2015-12-01 LITNET tarybos nutarimu (protokolo Nr.29) buvo priimta LITNET domenų teikimo tvarka. Institucija šia tvarka gali naudotis tik Institucijos veiklai reikalingų domenų .lt zonoje registravimui. Domenai registruojami ir administruojami KTU ITD IPC domenų administravimo savitarnos sistemoje domains.lt, naudojant vieną Institucijos susikurtą ir patvirtintą administravimo paskyrą. Institucija patvirtina sukurtos paskyros autentiškumą el. paštu  atsiųsdama pasirašyto prašymo kopiją.

CERT

Kompiuterių tinklo saugumui užtikrinti yra įkurta LITNET tinklų ir informacijos saugumo incidentų reagavimo tarnyba (toliau vadinama LITNET CERT). LITNET CERT kartu su LITNET techninių centrų atstovais  atlieka kompiuterinių incidentų tyrimus, teikia naudotojams konsultacijas tinklo saugumo klausimais, analizuoja kompiuterinio saugumo situaciją LITNET tinkluose ir vykdo kompiuterinių incidentų prevenciją. LITNET CERT dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei tarptautinėse organizacijose, koordinuojančiose tokių tarnybų veiklą Europoje ir pasaulyje. Daugiau informacijos cert.litnet.lt.

EDUROAM

Tai tarptinklinio ryšio paslauga, leidžianti skirtingoms projekte dalyvaujančioms organizacijoms naudotis vieninga bevielio ryšio vartotojų autentifikavimo sistema.
Naudojantis eduroam paslauga, akademinės institucijos vartotojas, norėdamas prisijungti prie kitos institucijos bevielio tinklo, gali naudoti tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį, kokį naudotų, būdamas savo akademinėje institucijoje. Tokia vieningos autentifikacijos sistema išplečia vartotojo galimybes naudotis bevielių tinklų resursais akademinėse organizacijose. Daugiau informacijos www.eduroam.lt

LITNET TCS

TCS (Trusted Certificate Service) paslaugos paskirtis – suteikti galimybę LITNET tinklo naudotojams gauti skaitmeninius serverių sertifikatus, patvirtintus pripažintų įgaliotųjų sertifikavimo tarnybų. LITNET TCS sertifikatų Registravimo Tarnyba (LITNET RT) administruoja šią paslaugą. Daugiau informacijos tcs.litnet.lt

LITNET FEDI

LITNET FEDI paslauga, dar vadinama elektroninių tapatybių federacija, – tai Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijų, kurios dalyvauja LITNET programoje arba turi galiojančią LITNET paslaugų teikimo sutartį, veikla, susijusi su bendradarbiavimu tarpinstitucinio autentifikavimo ir autorizavimo srityje.

LITNET FEDI dalyvaujančiai institucijai suteikia šiuos privalumus: saugų ir patogų būdą jungtis prie bendrai naudojamų paslaugų, geresnį prieigos valdymą ir kt. Daugiau informacijos fedi.litnet.lt

 

IPv6

LITNET inicijuoja ir koordinuoja pažangios Interneto protokolo versijos IPv6 diegimą Lietuvoje. Vilniaus ir Kauno institucijoms jau yra užtikrinamas IPv6 paketų perdavimas. LITNET iniciatyva yra įrengtas IPv6 tarpinis serveris Interneto paslaugų tiekėjų tarpusavio sujungimų mazge Vilniuje. Daugiau informacijos www.ipv6.lt
 
IP telefonija
Šalia fiksuoto ryšio ir mobiliosios telefonijos atsirado naujas balso ryšio būdas. Balso ryšys duomenų perdavimo tinklais, naudojant interneto protokolą (IP), įgijo visuotinai naudojamą pavadinimą - internetinė telefonija (angl. Internet Telephony arba Voice over IP, VoIP).  Tradiciškai balsinė komunikacija vykdoma telefono tinklais, naudojančiais grandinių komutavimo technologiją - kiekvienam pokalbiui skiriama atskira linija. Internetinei telefonijai būdinga ekonomiškesnė duomenų paketų komutavimo technologija.

Naudojant VoIP, nuo 2003 metų KTU, KU, VGTU, VU vidinio telefonų tinklo stoties abonentams sudarytos sąlygos nemokamai skambinti paminėtų įstaigų tinkle. Šiuo metu IP telefonija apima dalį universitetų ir mokslo institutų.

FTP

Nemokamų programų archyvas- ftp://ftp.litnet.lt/.

Multicast

LITNET magistralėse įdiegti grupinės transliacijos (multicast) protokolai.

Kompiuterinių tinklų projektavimas, techninis aptarnavimas
 
Mokymas, konsultacijos
Pagal poreikį organizuojami naudotojų mokymo kursai tinklo valdymo ir tinklo saugumo klausimais, teikiamos konsultacijos.

Naujausių paslaugų plėtrą LITNET derina su Europos akademinio tinklo GEANT projekto terminais ir reikalavimais nacionaliniams tinklams.

Organizacija

Prisijungimas

Banner Register S

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai:

KTUKUSUVDUVGTUVU