Taryba

LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina ŠMM ministras. Pagrindinis Tarybos veiklos tikslas – koordinuoti LITNET palaikymo ir plėtros programų vykdymą, užtikrinti efektyvų LITNET veikimą.

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET taryba

Pirmininkas, 

Marijus Jurgutis
VU Informacinių technologijų taikymo centro direktorius
, (8~5) 2366201, (8~687) 14756

Nariai ( ):

 1. Rasa Alaburdienė
  Prienų „Revuonos“ pagr. m-klos direktoriaus pav. ugdymui, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos viceprezidentė
  , (8~319) 60212, (8~687) 18433
 2. Vaino Brazdeikis
  Švietimo informacinių technologijų centro direktorius
  , (8~5) 2356150
 3. Paulius Nomgaudas
  VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovas
  , (8~5) 251 2444, (8~640) 12005
 4. Mindaugas Stoncelis
  ŠU Informacinių sistemų centro vedėjas
   , (8~41) 595737, (8~685) 47462
 5. Dalia Baziukė
  KU Informacinių sistemų ir technologijų centro direktorė
   , (8~46) 398829
 6. Gracijonas Plančiūnas
  Lietuvos energetikos instituto Informacinių technologijų skyriaus vadovas
  , (8~37) 401839, (8~615) 83154
 7. Stanislovas Žurauskas
  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas
   (8~5) 2191199, (8~686) 01789
 8. Vitalis Sapagovas
  KTU Informacinių technologijų departamento direktorius
  , (8~37) 300009, (8~698) 77569
 9. Romanas Tumasonis
  Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas
  , (8~5) 2191610, (8~686) 48774
 10. Jonas Okunis
  VDU administracijos direktorius
  , (8~37) 327967

Bendras tarybos el.paštas: 

PATVIRTINTA Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-436.

Organizacija

Prisijungimas

LITNET infrastruktūrą valdo techniniai centrai:

KTUKUSUVDUVGTUVU

Naujausi straipsniai

Partneriai