01
01
20111020, VU Mažojoje aula. Tarptautinė konferencija LITNET 20mečiui. ©
02
02
ŠMM viceministrė N.Putinaitė ©
03
03
Pranešimą skaito LITNET valdybos (1991- 2011)pirmininkas L.Telksnys ©
04
04
LITNET veteranai ©

LITNET 20 veiklos metų

Konferencijos programa ir pranešimai

Spausdinti
Kategorija: Dvidešimtmečio konferencija

 LITNET 20-mečio konferencija
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET pažymėjo savo veiklos dvidešimtmetį. Spalio 20 dieną (ketvirtadienį) 10 val. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje vyko tarptautinė konferencija, kurioje buvo aptarta LITNET reikšmė Lietuvos informacinės visuomenės vystymesi, Lietuvos akademinės bendruomenės aktyvus dalyvavimas bendroje Europos ir pasaulio skaitmeninėje erdvėje, LITNET veiklos ir vystymosi perspektyvos bei kitos aktualijos.

Konferencijos programa ir pranešimai

Data: 2011 spalio 20 dieną
Vieta: Vilnius, Universiteto 3, Mažoji aula

Pradžia 10 val.
I dalis

 1. Sveikinimo žodis. Vilniaus universitetas
 2. Įžanginis žodis. Nerija Putinaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė
 3. „LITNET vystymosi perspektyvos”. Marijus Jurgutis, LITNET Tarybos pirmininkas,
 4. „Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET progreso katalizatorius“. Laimutis Telksnys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas
 5. „20 metų su LITNET”. Jonas Milerius, Lietuvos Resbublikos Seimo kancleris
 6. „Mission of NRENs in 2015-2020". John Dyer, TERENA
 7. „Brief about The Baltic Ring“. Jørgen Qvist, Chief Network Operating Officer, NORDUnet
 8. Nation Wide Project "Establishment of Joint Latvian Academic Network for Scientific Information Domain". Anastasija Kirņičanska, Corporate Solutions SIA

12-13 val. Konferencijos pietūs

II dalis

 1. „Visa apimantis internetas: naujos galimybės". Romas Bunevičius, OMNITEL prezidento patarėjas
 2. „Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje: valstybės prioritetai ir viešojo sektoriaus indėlis". Valdas Kišonas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius
 3. „Informacinė visuomenė: dabartis ir ateities perspektyvos“. Gytis Liaugminas, LR Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departameno direktorius
 4. „Skaičiavimų infrastruktūra mokslo tyrimų ir technologinei plėtrai“. Algimantas Juozapavičius, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto prodekanas
 5. „LITNET paslaugos mokykloms – vartotojų patirtis“. Jovita Žiukelienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius
 6. Romualdas Degutis, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ direktorius
 7. Romualdas Krukauskas, VĮ „Infostruktūra“ Marketingo departamento vadovas
 8. Veteranų sveikinimas

15 val. Diskusija prie kavos

Leidinys

Spausdinti
Kategorija: Dvidešimtmečio konferencija

LITNET- 20 metų patirties

20 metų patirties

Spausdinti
Kategorija: Dvidešimtmečio konferencija

"Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET įžengė į pasaulio kompiuterių tinklų šeimą prieš 20 metų, pirmaisiais Lietuvos Nepriklausomybės metais, ir sėkmingai eina kompiuterių tinklo galimybių tobulinimo keliu. Tuomet, 1991 metų spalio 10 dieną, iš Lietuvos Mokslo akademijos Matematikos ir informatikos instituto, per palydovinį ryšį, kurio antena stovėjo ant Lietuvos Respublikos Seimo stogo, per Oslo universitetą, į pasaulio kompiuterių tinklus buvo atvertas 64 kbps ryšys, kuriame be telefoninių buvo ir 9,6 kbps kompiuterinių duomenų perdavimo kanalas.

LITNET jėgą galime ir privalome naudoti Lietuvoje, įsisavindami sparčiai besivystančių kompiuterių tinklų naujienas. Privalome skleisti sukauptas žinias ir patirtį tarp valstybinių ir privačių kompiuterių tinklų specialistų ir naudotojų tarpe, padėti moksleiviams ir studentams, mokslo, studijų, bibliotekų, muziejų bei kitų nepelno įstaigų darbuotojams."

prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET
pirmojo dvidešimtmečio Valdybos pirmininkas

 


"Pastarieji 10 metų buvo Lietuvos akademinių institucijų tinklo augimo bei plėtros metai, atvedę LITNET į brandos amžių. Vystant LITNET infrastruktūrą ir paslaugas buvo siekiama užtikrinti duomenų perdavimo kokybę ir patikimumą prijungtoms institucijoms, tarpinstituciniams informacinių technologjų projektams, plėtoti LITNET prijungiant Lietuvos švietimo įstaigas, perkelti į Lietuvą Europos akademinių tinklų pažangiasias technologijas ir paslaugas."

doc. dr. Rimantas Kavaliūnas
KTU ITPI KTC Direktorius
LITNET Ekspertų grupės narys

 


"LITNET plėtra užtikrinama vykdant švietimo ir mokslo ministro patvirtintas daugiametes LITNET palaikymo ir plėtros programas, kuriose yra nustatyti LITNET plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės ir siekiami rezultatai. LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami Švietimo ir mokslo ministerijos ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, 2011 m. sausio mėn. 12d. bendradarbiavimo sutartimi."

Marijus Jurgutis
VU Informacinių technologijų taikymo centro direktorius
LITNET tarybos pirmininkas

Lankytojai

Šiandien1
Vakar1
Šią savaitę4
Šį mėnesį10
Viso12286

VCNT - Visitorcounter
Copyright 2011 LITNET 20 veiklos metų. LINTET'20. Sprendimas KTU ITPI, webmaster@litnet.lt